'


بازدید کننده گرامی

ضمن پوزش از شما پورتالی که قصد بازدید از آنرا دارید یافت نشده است و یا

  به حالت تعلیق در آمده است . اگر از تایپ صحیح آدرس سایت مطمئن هستید

جهت پیگیری میتوانید با سازمانی که پورتال را از آن تهیه کرده اید تماس بگیرید.

سرور پورتال هوشمند سازی مدارس کل کشور تغییر کرده است و شما دارید سرور قدیم را لود میکنید اگر بعد از 24 ساعت هنوز این صفحه را میبنید میتوانید از قسمت run دستور cmd را اجرا کرده و سپس دستور ipconfig /flushdns را اجرا کنید تا مشکل شما حل شود